Forskning om människors resande

TUB har inte bara kunskap om  trafikplanering i praktiken. Vi har också god överblick över forskningsfronten, med erfarenhet ifrån en av Europas största forskningsinstitutioner. I vårt kontaktnät finns flera etablerade trafikforskare och många forskarstuderande från alla delar av världen


Tillgänglighetsmodeller

Ett av TUBs specialområden är modeller för att beskriva människors tillgänglighet med alla huvudsakliga färdmedel sammantaget.

Acceptans

TUB söker ständigt ny kunskap om hur människor uppfattar olika transportpolitiska styrmedel. Människors attityder till olika fysiska åtgärder inom transportområdet är särskilt viktiga för oss.