Stadskärneutveckling

Hållbara städer: Mer än 40 olika faktorer påverkar fotgängarens rörelsemönster och uppfattning av gågator och andra gaturum. Några av dessa faktorer, inklusive parkering, kan vara skillnaden mellan ökad omsättning eller stagnation.


Ekonomiska realiteter

Vad betyder fotgängarekonomin för din stad, för din butik? Vad lockar långväga besökare?

Butiksmix

Vilka styrkor och svagheter finns i utbudet?Hur ser kunderna på din stadskärna jämfört med övriga centrum i regionen?

Öppettider

Snart 14. Butiken stänger strax. Parkeringen är full. Välkommen åter på måndag. Hur skapar man underlag för mer konkurrenskraftiga öppettider i city?

Boende

Stadskärneutveckling handlar också om bättre livskvalitet för boende. Har man barn kan man ju inte bo i stadskärnan, eller? Trafiken, buller och höga priser skrämmer iväg många från stadens puls. Men trots problemen lockar centralt boende fler och fler.