Tillgänglighetsanalyser

Mät effekter: Hur påverkas olika väg- och stationslägesalternativ var företag vill etablera sig? Vad blir effekterna av att en matbutik lägger ner? Vilka är vinnare och förlorare?


Etableringsläge

Moderna tillgänglighetsmodeller omfattar alla färdmedel. Tidigare tillgänglighetsanalyser var ofta bristfälliga i detta avseende. Vid förändringar i trafiksystemet och servicelokalisering förbisågs därför ofta de mer långsiktiga effekterna på bebyggelsen. Nu behöver det inte vara så.

Snabba svar

TUBs tillgänglighetsanalyser kan snabbt ge svaret på många strategiska utvecklingsfrågor, och inte minst identifiera kostnadseffektiva åtgärder för de med sämst tillgänglighet.