Parkering

Parkering är en värdefull resurs som tar i anspråk betydande arealer tätortsmark.


Flexibla Parkeringstal

TUB hjälper dig med parkeringsutredningar, tillämpning av flexibla parkeringstal och gröna parkeringsköp. Vi tar fram riktlinjer för hantering av mobilitet och parkering liksom genomför granskningar av förslag till parkeringsplaner och policies. Trafikutredningsbyrån erbjuder även ett flertal oliika föredrag och workshops om flexibla parkeringstal. Workshops för inspiration och utbildning som företaget har genomfört i bl.a. Göteborg, Uppsala, Haninge och Nacka kommuner.

Cykelparkering

Bra cykelparkering ger förutsättningar för ökad och säker cykling. För att hitta rätt lösningar använder vi PQ-cykel. PQ-cykel är en systematisk metod för att kartlägga cykelparkering kring en fastighet, en gata eller en stadsdel. En analys med PQ-cykel ger en tydlig nulägesbild och förslag till kostnadseffektiva förbättringar.

Erfarenhet

Trafikutredningsbyrån har genomfört fastighetsspecifika mobilitets- och parkeringsutredningar för fler än 10 000 nya bostäder. Kunder är både byggaktörer och kommuner. TUB har även tagit fram underlag för Norra Djurgårdsstadens parkeringsstrategi liksom underlag om parkering till Stockholms stads framkomlighetsstrategi. TUB har koordinerat utvecklingsprojektet Innovativ Parkering där bl.a. Stockholms stad, Bonava, Riksbyggen och KTH har samverkat.

Inom cykelparkeringsområdet har TUB bl.a. kvalitetsbedömt cykelställ och utvecklat parkeringslösningar för Centralstation i Stockholm, för studentboenden såväl som för flera nya lägenhetshus i Stockholm och Göteborg. För Nyköpings nya resecentrum har TUB dimensionerat cykelparkeringar och principkoncept. TUB har även genomfört flera enkäter till användare av cykelparkeringar och är ansvariga för utvärdering av cykelparkering inom Pilotplats Cykel. Pilotplats Cykel genomfördes på uppdrag av Uppsala Universitet och Stockholms stad.