Om TUB

Trafikutredningsbyrån - Medarbetare

Trafikutredningsbyrån erbjuder konsulttjänster inom stadsutveckling och trafikplanering. Genom att undvika det större konsultföretagets adminstrationskostnader kan TUB erbjuda attraktiva priser. Ägare till TUB är Pelle Envall. Pelle har femton års erfarenhet från statlig förvaltning, som konsult och från forskning om människors resande.

Europaperspektiv

Företaget är sedan 1999 registrerat i Sverige. Verksamhet bedrevs åren 2002-2008 även till viss del i Storbritannien.

Nätverk

TUB arbetar i nätverk med andra högt specialiserade företag. Vår styrka är uppdragsledning.

Inget krångel

Du får det du ser. Hos TUB är det aldrig en kompetent projektledare på pappret och en mindre erfaren konsult som gör jobbet.

Kunder

TUB arbetar tillsammans med nationella transportmyndigheter, ledande kommuner liksom några av Stockholmsregionens största byggherrar. Bland TUBs kunder finns:
• Stockholms stad
• Stockholms Läns Landsting (TMR)
• Lunds kommun
• Linköpings kommun
• Svenska Parkeringsföreningen
• Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
• Trafikverket
• NCC
• Riksbyggen
• Jernhusen
• Svenska Bostäder
• WSP Sverige AB
• Gävleborgs landsting
• Vinnova
• Regeringskansliet