Klimatanpassning

Solid kompetens: Trafikutredningsbyrån har kunskapen om klimatanpassningens sanningar och myter. Vi hjälper till med utvecklingsprojekt, granskning av klimatstrategier för transportsektorn, föredrag och inspiration om hållbara lösningar. Tidigare kunder inom området är bl.a. Regeringskansliet, Vinnova, Riksbyggen och Trafikverket.


Lokala vinnare

Mycket kan göras på nationell och internationell nivå för att snabbare utveckla ny teknik. Så mycket att det ibland glöms bort att transportsystemet också måste anpassas lokalt.

Nya drivmedel

Vi kan hjälpa dig underlätta introduktionen av nya drivmedel i din kommun eller effektivisera ditt företags transporter