Trafikutredningsbyrån erbjuder konsulttjänster inom stadsutveckling och trafikplanering.

Trafikutredningsbyrån Hero

Hållbara städer.

“Hur skapar man en attraktiv promenad- och cykelstad? Det var frågan som Lunds kommun anlitade TUB Trafikutredningsbyrån att svara på. Hämta inspiration från TUB Trafikutredningsbyråns idéskrift för Lund NE / Brunnshög i Lund. Ladda hem dokumentet.


Innovativ Parkering

TUB leder projektet Innovativ Parkering 2015-18 tillsammans med bl.a. KTH, NCC, Riksbyggen, Stockholms Stad och Haninge kommun. Projektet demonstrerar och utvärderar nya lösningar för parkering och mobilitet när Stockholm växer. Syftet är att skapa attraktivare boende- och stadsmiljöer samt att sänka bygg- och boendekostnader. Läs mer.


Goda cykelparkeringar

Trafikanters krav på cykelparkeringars kvalitet har ökat. Läs mer om hur i projektet Goda Cykelparkeringar som bl.a. finansierats av Delegationen för Hållbara Städer.


Pedsafe trygghetsanalys

Exploateringskontoret i Stockholm har låtit TUB göra en trygghetsanalys för Södra Värtahamnen inom Norra Djurgårdsstaden, ett av Stockholms största stadsutvecklings-områden. En ny presentation redovisar en del av resultaten. För mer information om hur Pedsafe kan hjälpa dig skapa hög stadslivskvalitet gå till webbsajten för Pedsafe.


Uppdragsledning

TUB har koordinerat flera större forsknings- och utvecklingsprojekt, bl.a. projektet CyCity om cykelstäder och projektet Innovativ Parkering om parkeirnings- och mobilitetslösningar vid bostadsbyggande.

2015-09

Ny medarbetare

Åsa Nyblom har börjat på TUB som utredare. Åsa är etnolog och miljösociolog specialiserad på samspelet mellan människor, samhälle och teknologi/byggd miljö. Åsa har mångårig erfarenhet av arbete inom områdena hållbar stadsutveckling och hållbart resande. Hon kommer närmast från KTH och nås på tel. 072- 506 44 09.

2015-04

Erfarenheter från Amsterdam

TUB har tillsammans med samarbetspartnern ML Advies genomfört en studie om Amsterdams mobilitetsfond. Erfarenheter från Amsterdam om parkeringspolicy och parkeringstal mm presenterades nyligen på Nordiska Parkeringskonferensen i Stockholm.

2014-09

Parkeringstal för bostäder

TUB har med finansiering från bl.a. SLL sammanställt och analyseras parkeringstal och parkeringsnormer i Stockholms läns samtliga 26 kommuner. Rapporten syftar bl.a. till att bedöma i vilken omfattning parkeringsnormer påverkar bostadsbyggandet i regionen.

2014-06

TUB förstärker

Jesper Skiöld har börjat på TUB som senior projektledare. Jesper har mer än tio års erfarenhet av trafikutredningar, bl.a. i samband med bostadsbyggande. Jesper kommer närmast från Atkins där han varit gruppchef. Du når Jesper på tel. 072-506 44 02.

2014-02

Positive Footprint Housing

TUB bidrar med lösningar för mobilitetstjänster och parkering för bilpool i ett nytt klimatsmart bostadshus i Göteborg. Positive Footprint Housing® är Riksbyggens forsknings- och bostadsprojekt i samarbete med bl.a. Chalmers.

2014-01

Pilotplats Cykel

TUB samarbetar med Stockholms stad och Uppsala Universitet inom projektet Pilotplats Cykel. Pilotplatsen skapar och utvärderar åtgärder för ökad cykling i Stockholm. De första åtgärderna väntas invigas på Götgatan sommaren 2014 (mellan Folkungagatan och Ringvägen).

2013-10

Fossilfri fordonsflotta

Näringsdepartementets utredning om en Fossilbränslefri fordonsflotta har anlitat TUB för att undersöka erfarenheter av Nottingham Workplace Parking Levy och Sydney Parking Space Levy. Avgifter på parkering vars syfte är att minska trängsel i transportsystemet och möjliggöra finansiering av bättre kollektivtrafik och cykelbanor.